Sortierung der Tabelle Kalbinnen 12.03.2019

alle Abstammungsgitter anzeigen
sortiert nach Katalognummer
Katalog-Nr. Rasse GZW Mutter GZW Vater Hornstatus Aufst.art Weide/Stall Vater Biobetrieb
0045
Fleckvieh
104
111
nat. hornl L. Stall   GOLGOTA  
0046
Fleckvieh
96
108
enthornt   weidegew WALNUSS  
0047
Gelbvieh
90
110
enthornt   weidegew ISARING