Sortierung der Tabelle ml. Zuchtkälber 21.11.2017

alle Abstammungsgitter anzeigen
sortiert nach Katalognummer
Katalog-Nr. Rasse GZW Mutter GZW Vater Hornstatus Aufst.art Weide/Stall Vater Biobetrieb
0001
Fleckvieh
118
131
enthornt     MANDRIN  
0002
Fleckvieh
0
128
enthornt     HERZOG  
0003
Fleckvieh
119
120
enthornt     WILDALP *T  
0004
Fleckvieh
122
131
enthornt     HUGOBOSS  
0005
Fleckvieh
118
120
nat. hornl.     WITHOF *TA